Additionele Vakke

ZOELOE

Ons bied ‘n derde taal aan vir leerlinge vanaf Graad RR tot Graad 3. Leerlinge het een keer per week ‘n Zoeloeles wat aangebied word deur ons Zoeloe juffrou. Maatjies leer van Gr RR af hoe om in Zoeloe te groet, te tel en vele meer. Die kinders sien elke week baie daarna uit en leer ‘n nuwe Zoeloewoord of-sinnetjie.

 

                                                         

WISKUNDE-EN SKAAKSENTRUM

‘n Program van uitstekende Wiskundige gehalte en ‘n tussenkoms met Wetenskap, Afrikaans en selfs Lewensvaardigheid het diep in die leerders sowel as die onderwysers van Laerskool Secunda se harte gekruip. ‘n Gevestigde platvorm wat hierdie skool as voorloper vir die gemeenskap se leerders bied is besig om soet vrugte af te werk.

Elke leerder van graad RR tot graad 3 wat by Laerskool Secunda skoolgaan kry eenkeer ‘n week die geleentheid om tydens klastyd ‘n les in Wiskunde te ontvang deur ons “Skaakjuffrou”. Die les se basis loop hand aan hand met die onderwyser se beplanning vir daardie week – Wiskundiggewys. Die program behels dat skaak as hulpmiddel vir verduidelikking gebruik word, maar nie die hooffokuspunt bly nie. Wetenskaplike studies gons op die internetsoekenjins van die voordele wat skaak vir Wiskunde inhou. Wat die TSMFL Wiskunde en Skaaksentrum te Laerskool Secunda uiters uniek maak, is dat Wiskunde die fokus is tydens elke lesaanbieding, maar NIE die enigste doel wat die leerders voordeel uit trek nie. Wat ek eintlik op jou lippe wil laat dans is dat die leerder in hierdie program nie net Wiskunde kafdraf nie, maar ook Lewensvaardigheid, Wetenskap en Afrikaans.

Die lesdoel word ook streng gereguleer met die Departament van Onderwys se vereistes vir elke graadgroep. Indien die leerder tydens klastyd nie die Wiskundekonsep onder die knie kon kry nie, word dit weer in dieselfde week tydens die “Skaakles” herhaal en op ‘n meer konkrete sowel as “speelse” manier aan die leerders voorgehou. Ons almal is bewus daarvan dat elke mens uniek is en nie vir dieselfde dinge in die lewe aangelê is nie, hoe wonderlik! Wat egter nie so wonderlik is nie, is dat jy steeds Wiskunde, Wetenskap, Afrikaans en Lewensvaardigheid op Laerskool moet deurkom, voordat jy kan vorder na ‘n volgende graad, wat as dit ongelukkig nou nie jou aanleg is nie? Hierdie program is perfek vir die leerders wat nie in die klaskamer die konsep volkome kon baasraak nie. ‘n Tweede onderriggeleentheid word aan die leerder gebied. Die wiskunde onderwerp word deur middel van skaak aangebied op ‘n baie meer interaktiewe manier en die leerder wat sukkel kry heronderrig sowel as die blootstelling aan ‘n holistiese ontwikkelingsprogram.

Die program is spesifiek geskryf vir Jan-alleman, maar bied selfs ontwikkelingsgeleenthede vir die begaafde leerders. Toekomsgroei sluit moontlikke interaksie met die SPO-leerders ook in. Die terugvoerig vanaf die onderwyser se oogpunt of soos ek hulle noem die “alomwetende spesie” is baie positief en soos verslae toon was daar net tydens Kwartaal een se deelname van die leerders reeds konsentrasie-sowel as gehueverbetering in die klaskamer ervaar. Sommige van die basiskonsepte wat weekliks behandel word sluit in: Vorms, Informele meting, Datahantering soos piektograwe, versameling en sortering, Optel en Aftrek, Oppervlakte, Breuke, Tyd en Tydlees, Simmetrie, Getallelyne, 3D Voorwerpe, Linker- en regteroriëntasie, Spasie, Vorm en Ruimte.

 

                                                            

WETENSKAP, BIOLOGIE-EN TEGNOLOGIESENTRUM

Gr RR-tot Gr 3-leerlinge kry elke week die geleentheid om na die Wetenskap, Biologie-en Tegnologiesentrum toe te gaan waar die juffrou praktiese lessies aanbied. Leerlinge doen verskeie eksperimente en word blootgestel aan hierdie vakke. Hierdie sentrum help dat leerlinge van kleins af entoesiasties en ‘n liefde vir Wetenskap, Biologie en Tegnologie vind.

Hier word ons kleiner maats, dit is nou graad RR tot en met graad 3, die geleentheid gebied om op ‘n interaktiewe manier van alles rondom Wetenskap te leer.

Dit sluit die volgende leerareas in:

  • Chemie
  • Fisika
  • Sterrekunde
  • Geologie en Aardrykskunde
  • Weer
  • Biologie
  • Tegnologie

Ons maats kom kuier een keer ‘n week by die mini-lab en leer van hierdie verskillende areas op ‘n praktiese wyse - temas wat onder ander water, lug, grond, ons lyfies, swaartekrag (om net ‘n paar te noem) word op ‘n interaktiewe manier met maats gedeel.  Maats word ook die geleentheid gegun om self aan eksperimente deel te neem en ook ‘n paar eksperimente self te doen.  Ons weet immers, dat ons kleine maatjies op hulle beste leer deur self aktiwiteite te doen.  So leer ons op ‘n speel-speel wyse en lê die fondasies mooi diep en vas vir graad 4 se wetenskap onderrig.

Die groot doel van ons mini-lab is om maats van vroeg af ‘n liefde vir Wetenskap te leer, asook om voorafopgestelde idees wat ons kleiner maats oor alle verwante temas tot wetenskap, reg te stel en sodoende ware wetenskap konsepte vas te lê.

Ons, by laerskool Secunda het ‘n groot passie vir wetenskap, en daarom sal ons graag daardie selfde vlammetjie van nuuskurigheid en opwinding by ons maats van kleins af wil kweek.

 

                                                         

LEESLABORATORIUM

Stel jou voor dat jy nie kan lees nie. Jou akademiese loopbaan sal nie verder as hoërskool gaan nie.  Dit sal jou kanse om jouself ooit op te werk in ‘n werksomgewing ernstig kniehalter.  In ‘n lesende wêreld sal jy dus eintlik ernstig gestremd wees. Leesgeletterdheid is noodsaaklik vir persoonlike ontwikkeling en hou verband met leergeleenthede.  Leessukses word bepaal deur hoe u kind oor lees voel, sy houding teenoor lees en sy motivering om te lees vir genot. Volgehoue leesmislukking lei tot angs, verleentheid en frustrasie by ons kinders.

Daarom is die Leeslaboratorium hier by ons ‘n trots en ‘n belegging in ons leerlinge se toekoms.  Vanaf Gr RR word Perseptuele Vaardighede, wat noodsaaklik is vir lees en leer by ons kinders ingeskerp.  Ons werk aan ons kinders se leesspoed en begrip om te help soos wat die leerwerk meer raak nie. Ons poog om ‘n liefde vir lees by ons kinders te kweek.  Die leeslaboratorium word weekliks besoek deur GR RR tot GR 6.  Daar is ook ekstra leesklasse in die middae vir ons maats wat hulp nodig het.  

“Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best”  St. Jerome