Graad R

Op ‘n informele en gestruktureerde wyse word die kleuters gelei en voorberei vir hul Graad 1 jaar.

Die Nasionale Kurrikulum word gevolg. Taal (Afrikaans), Wiskunde en Lewensvaardigheid word daagliks tydens die dagprogram behandel. Deur gebruik te maak van ‘n lewendige en interessante leerskool met uitstappies en genoeg beweegtyd, elke week.

Die Wetenskap (in ons mini-lab), Zoeloe, Rekenaar-en Wiskundeklasse vorm ook deel van die Gr R-leerprogram en word weekliks bygewoon.

In die middae is daar ook netbal, hokkie, rugby en trompoppies.