Grondslagfase

Graad 1

Graad 1’s by Laerskool Secunda werk, speel en leer ewe hard!  Ons weet hoe trots al die Graad 1-ouers is wanneer hulle waardevolste skatte op aarde  begin blom en groei tot klein mensies wat nie terug staan vir uitdagings nie.  Hier kry hul die geleentheid om aan ‘n groot verskeidenheid aktiwiteite deel te neem in ‘n veilige omgewing waar hulle kan ontwikkel tot gebalanseerde kinders.

Aktiwiteite van redenaars tot fietsryklub, van eksperimente tot skaak, van leeskompetisies tot vrugteslaai maak, van kuns tot landsdiens en natuurlik netbal tot mini-hokkie, is maar net ‘n paar van die mootlikhede hier by Laerskool Secunda se Graad 1’s.  Hier is soveel aktiwiteite beskikbaar dat elkeen iets na sy of haar hand en smaak sal vind om te geniet.

‘n Wenresep vir enige suksesverhaal is eerstens samewerking tussen onderwysers en ouers.  Laerskool Secunda se Graad 1 onderwyseresse werk saam met u as ouer om u kind op te bou, te ondersteun en positief te kry teenoor leer . Goeie kommunikasie tussen onderwysers en ouers is noodsaaklik.

Het jy al ooit daaraan gedink dat taal natuurlik ontwikkel, maar dat lees ‘n aangeleerde vaardigheid is?  Dit ontwikkel nie natuurlik soos praat nie.  Tog is lees uiters belangrik om goed te kan presteer vir die res van jou lewe!  Graad 1 lê die fondasie vir jou kind se prestasies.

Ons Graad 1’s gebruik ‘n deeglike, sistematiese leesmetode genaamd die siklo-styl om die beginklanke saam te smelt om vlot en vinniger te kan lees. 

Met die uitstekende leesmetode word alles sistematies gedek wat nodig is vir lesers van formaat.  Begrip van die geskrewe woord, rymwoorde, samesmelting van klanke, sigwoordeskat opbou en nog baie meer word hier by ons vasgelê om ‘n deeglike, gevestigde leesfondasie vir ons kinders te gee.

 

                                                               

Graad 2

Graad 2… Die heel  lekkerste graad ooit!

Dis vir ons baie belangrik dat ons gelukkige, ontspanne en tevrede leerders sal hê.  Ons skep in die klas ‘n rustige atmosfeer waar daar geleentheid is vir leer, verryking en ook ondersteuningshulp. 

Graad 2 bou voort op begrippe en vaardighede wat in Graad 1 aangeleer is maar die leerders word ook voorberei en toegerus vir Graad 3.

In Graad 2 word 4 vakke aangebied.

Afrikaans:  ‘n Geïntegreerde taalbenadering word gevolg. Klanke, woordbou, diktee en lees is alles deel van die ontwikkeling van Taal.

‘n Groot hoogtepunt in graad 2 is verseker in die Derde kwartaal, wanneer ons begin met Lopende Skrif.

Addisionele Taal (Engels) : Lees, skryf en praat ontwikkel meer op ‘n uitgebreide vlak en bou op Graad 1 se Luister en Praatvaardighede uit.

Wiskunde:  5 Inhoudsareas word onderrig: Getalle, bewerkings en verwantskappe; patrone, funksies en algebra; ruimte en vorm; meting en datahantering. Daaglikse aktiwiteite soos tel, hoofrekene en skatting vind ook klassikaal plaas. 

Lewensvaardigheid: Die leerders word toegerus vir ‘n suksesvolle en betekenisvolle lewe in ‘n veranderde samelewing.  Die vak ontwikkel vaardighede, kennis, waardes en houdings.  Verskillende temas word reg deur die jaar aangebied en is alles deel van die leerders se ervaringswêreld.

Ekstra periodes: Ons het Zoeloe, Wiskunde-/Skaaksentrum, Rekenaar/Lees , Wetenskaplaboratorium en ook ‘n bewegingsperiode op ‘n weeklikse basis.  Hierdie periodes verryk ons leerproses.

In graad 2 het almal ‘n spesiale plekkie, want elke maat is uniek en daarom is almal WENNERS!

 

 

                                             

 

 

Graad 3

Dit is die heel belangrikste jaar van die grondslagfase omdat dit elke klein leerdertjie se laaste jaar sal wees waar hulle ‘n “juffrou” sal hê, en die hele tyd in dieselfde klas is. Graad 3 het baie nuwe uitdagings: Soos baie nuwe wiskundige aspekte, allerhande nuwe taalstrukture waarvan ons die eerste keer gaan hoor. Lopende skrif word gebruik in al ons skrifte en in Oktobermaand begin ons met penne skryf. Hier word ons voorberei vir vakonderwys en ons word gereedgemaak om na ‘n nuwe fase van skool oor te gaan. Dis ‘n baie vol maar opwindende jaar. Ons almal is dan paraat vir die Intersenfase. 

 

 

                                                  

 

 

Ondersteuningsklas

In Laerskool Secunda se ondersteuningsklas word daar speel-speel elke leerder op sy eie vlak en tyd geleer. Deur die jaar vind baie praktiese lesse plaas soos bv koekbak, sop-maak en tafeldek. Elke jaar is daar ‘n Mpumalanga atletiekbyeenkoms, veldskool en elke tweede jaar revue of eistedfodd. Die leerlinge in die klas voel geborge en veilig.