GR RRR

Ons gebruik die Practicaprogram wat spesiaal geskryf is vir klein mensies van 3 maande tot 6 jaar. Dit is ‘n omvattende gids vir individuele stimulasie gedurende die vormingsjare. Dit is die sleutel tot die baba, peuter en kleuter se toekoms, as aanvulling word dan ook Blitsige Breintjies gebruik om kunsaktiwiteite en beweging van die kind aan te moedig. Weekliks word ‘n ander tema aangebied en sodoende leer hulle meer oor mense en die omgewing.

U kind is vir ons baie belangrik en ons as personeel van L/S Secunda se peuterskool, wil net soos u as ouer, die heel beste vir u kind gee. Dit is vir ons uiters belangrik dat maatjies gestimuleer word. Elke peuter ontvang kwartaalliks ‘n verslaggie.

Ons daaglikse roetine behels die volgende:

  • Ontbyt.
  • Na ontbyt het ons ‘n gewyde Bybellessie en ons sing Christelike Bybelliedjies.
  • Dan volg ons temabespreking.
  •  Musieklessie waar ons dan musiek en beweging doen.
  • Ons leer selfs Zoeloewoordjies aan.
  • Practica word 1 tot 1 toegepas in klassies en ons doen ‘n kunswerkie.
  • Buitespel waar tydens ons speel en lekker in die sandput baljaar en by die water-bakke speel wat baie belangrik is vir sensoriese ontwikkeling.
  • Middagete en rustydmusiek wat ons breingolwe rustig stem.
  • Na rustyd eet ons, kosblikkies en speel weer heerlik buite.