AKAS-SPELFEES

AKAS: Almal Kan Afrikaans Spel

AKAS betaan uit drie bene naamlik: spel, lees en praat.  Dit is ‘n kompetisie wat in 2016 ontstaan het om leerders in Afrikaans te motiveer om te spel, lees en praat.  Afrikaans is geen ‘kombuistaal’ nie; daarom word daar gepoog om op hierdie manier leerders se spelling, lees en taalvaardigheid in Afrikaans te bevorder.

Die AKAS-Spelfees is waar die leerder aantal woorde kry om voor te berei. Die aankondiger vra die leerder om ‘n woord te spel en die leerder het dertig sekondes om: die woord te herhaal, hardop te spel en weer die woord te herhaal om af te sluit.  Indien die leerder die tyd oorskry of verkeerd spel, word die leerder gediskwalifiseer.

Die AKAS-Leesfees is onvoorbereide lees. Alle leerders in die graad kry vyf minute om ‘n gegewe leesstuk voor te berei. Daarna word alle leesstukke ingeneem en leerders word een vir een na die verhoog geroep om te lees terwyl die ander leerders van die spesifieke graad buite die lokaal wag.

Die AKAS-Praatfees is waar leerders ‘n redenaarstoespraak voordra en alle tegniese aspekte van redenaarstoesprake word as kriteria gebruik om punte te gee.

Hierdie jaar het die kompetisie slegs in die Gert Sibande Distrik geval, maar daar gaan gepoog word om dit elke jaar uit te brei tot op Nasionale vlak.  Hierdie kompetisie bevorder nie net taalvaardigheid by leerders nie, maar gee ook vir die besondere akademikusse van elke skool die geleentheid om uit te blink.