BYBELVASVRAE

Bybelvasvrae is ‘n aktiwiteit waar kinders in spanne saamwerk om vrae oor bepaalde skrifgedeeltes te beantwoord. Leerders bestudeer die skrifgedeeltes en moet verskeie tipes vrae daaroor kan beantwoord binne ‘n gegewe tyd.

Hierdie is ‘n baie goeie en leersame aktiwiteit deurdat leerders die geleentheid kry om die Bybel in diepte te bestudeer.