KIEKIEKLUB

Kliek….kliek….kliek. Die kiekieklub is elke tweede Maandag.

Die projek sal ons kinders se ogies oopmaak vir die wêreld op ‘n nuwe manier, om leerlinge op te lei om vaardighede en tegnieke aan te leer en sodoende ‘n kamera maksimaal te benut.

Aangesien ons kinders gaan leer om die wêreld te verken met ‘n kamera, moet elkeen sy EIE KAMERA hê vir die projek. (selfone is ook aanvaarbaar)