KOOR

Die junior en seniorkoor het in 2016 weer vars en nuut begin. Ons hou aan die begin van die jaar oudisies om te bepaal of die leerder se stem aan sekere kriteria voldoen.

Tydens ons kooroefeninge poog ons om elke leerder se stem verder te ontwikkel en te verbeter. Verskeie genres musiek word aangeleer. Die koor neem elke tweede jaar deel aan die Eisteddfod.