Landsdiens

Landsdiens maak skool lekker!

Landsdiens is ‘n organisasie wat al bestaan van 1914 en dit fokus op die kind se ontwikkeling in geheel.

Landsdiens help om selfgedissiplineerde jongmense te vorm wat goeie normes en waardes nastreef.

Die Landsdiensbeweging streef die uitleef van die volgende na:

  • Liefde vir God ons Skepper
  • Liefde vir jou medemens
  • Liefde vir die natuur
  • Liefde vir arbeid

Die jaarprogram maak voorsiening vir aktiwiteite van verskillende aard:

  • Uitstappies
  • Handwerkaktiwiteite
  • Kampe (klubkamp, Streekkamp & Nasionalekamp)
  • Kompetisies
  • Bewaringsaksies
  • Gemeenskapsdiens

Landsdiens beloof om altyd vol pret te wees.