REVUE

Laerskool Secunda hou Revue elke 2 jaar en dit is elke keer ‘n hoogtepunt vir leerlinge. Dit gee leerlinge geleentheid om hulle talente te vertoon.

HOEKOM DOEN ONS DIT!!

  • Groei en ontwikkeling van die kinders
  • Leer om oor te gee aan iets groter as jyself
  • Leer dissipline
  • Respek vir die kunste en “Performers”
  • Leer van ongelooflike harde werk en toewyding
  • Kameradie – personeel en kinders
  • Breek grense tussen kultuurgroepe af
  • Dankbaarheid vir die Genade!