WOW-Spelfees

Die WOW-Spelkompetisie word van 2016 as een van die kultuuraktiwiteite by die skool aangebied. Leerders van graad 1 tot 7 neem daaraan deel. Uitdunrondtes word binne klasverbind gedoen om die beste “spellers” in ‘n klas en graad te bepaal. Die leerders neem deel aan ‘n WOW-Spelkompetisie om die drie beste spellers in elke graad te bepaal. Die Mpumalanga-uitdunne word gehou om die Mpumalangaspan te bepaal wat aan die SA- WOW- Spelkompetisie deel te neem.

Om te kan spel is een van die vaardighede waarop kinders al hoe minder fokus. Daarom is hierdie spelkompetisies so belangrik vir ons leerders. ‘n Leerder wat kan spel en lees kan uitstyg!