Inskrywings

Inskrywing en registrasie word by die kantoor gedoen gedurende skoolure (07:30-14:00)

Die volgende dokumente moet die inskrywingsvorm vergesel:

  • Inskrywingsvorm (beskikbaar by die kantoor)
  • Geboortesertifikaat
  • ID-dokument van albei ouers
  • Immuniseringskaart
  • Mediese fondskaart