Skoolgelde vir 2018:

Graad 1 – Graad 7:

R12 430.00 per jaar 
11 maande: 1 Januarie 2018 – 1 November 2018 (R1130.00 per maand)
Betaal voor 1 Februarie 2018 – R11 810.00 (Spaar R620) 

Peuterklasse halfdag & Gr R, Gr RR, Gr RRR

Halfdag: R14 025.00 per jaar
11 maande: 1 Januarie 2018 tot 1 November 2018 – R1275 per maand
Afslag: Betaal voor 1 Februarie 2018 – R13 325.00 per jaar (Spaar R700) 

Peuterklasse (Voldag)

R19250.00 per jaar
11 maande: 1 Januarie 2018 tot 1 November 2018 – R1750
Afslag: Betaal voor 1 Februarie 2018 – R 18 290.00 (Spaar R960)

Vir maandelikse betalings klik hier: /uploads/laerskoolsecunda/files/IMG_20171024_0001.pdf 

Bankbesonderhede:
Laerskool Secunda
ABSA
Takkode:   632005
Rekening nr. : 1012121462
Verwysing: Leerling se rekeningnommer