Ons Skoollied

Soos die kosmos vog uit die aarde put
Om in kleurvolle prag te ontvou
Wil ook ons, die jeug die kennis benut
Om ons toekomsverwagtinge te bou
Soos die steenkool wat diep uit die aarde kom
Die vlam altyd helder laat brand
Is ons die erts wat verwerk moet word
In diens van ons volk en ons land
In ons dagtaak sal ons volhard
Met die hulp van Bo ook oorwin
Laat die vlam van ons ywer
Steeds helderder brand
Volhard en Oorwin
vir ons volk en ons land