Visie, Missie & Waardes

Visie

Laerskool Secunda, dié skool van voorkeur, met gelukkige gebalanseerde kinders, ondersteun en gelei deur bekwame onderwysers, binne ‘n Christelike raamwerk van uitstekende moderne onderwys.

Missie

Optimale ontwikkeling van elke kind deur:

 • Christelike beginsels
 • Hoë akademiese standaarde
 • Geleenthede en erkenning
 • Sport en Kultuur
 • Tegnologie
 • Bekwame personeel
 • Ouerbetrokkenheid

Waardes

 • Christenskap
 • Integriteit
 • Positiewe en konsekwente dissipline
 • Uitmuntendheid
 • Volgehoue ontwikkeling

Deursigtigheid in optrede en besluite