HOKKIE

Om ‘n gebalanseerde buitemuurse program daar te stel, sodat opvoeding ook buite die klaskamer kan plaasvind om ‘n gebalanseerde kind te vorm.

Om die liefde vir hokkie en minihokkie by die leerders aan te wakker.

Oefening vind plaas soos aangedui op die kwartaalprogram. Twee oefeninge word weekliks geskeduleer. Vir sover moontlik vind een wedstryd per week plaas.

Sodoende word ‘n goeie sportmangees ten alle tye aangemoedig.

Onthou dat sport op laerskoolvlak genotvol moet wees met die klem op vaardighede en bekendstelling aan sportsoorte eerder as “wen ten all koste.”

Sport meriete toekennings word verkry deur deelname aan Mpumalanga eerste rondte as individu, of ‘n span 3dee in die liga eindig.

Erekleure word verwerf met die deelname aan Mpumalanga vir die 2de rondte gekies te word.