LANDLOOP

Enige leerder is welkom om deel te neem aan landloop, dit bied ons leerders die geleentheid om uithouvermoë en deursettingsvermoë te beoefen. Dit is net die regte oefening om lekker fiks te word wat 'n voordeel inhou vir alle sportsoorte. Ons doel is om 'n liefde te kweek vir hardloop en om leerders se selfdissipline en doelgerigtheid te verbeter.  Die landloop vind tydens die tweede en derde kwartaal van die jaar plaas en daar is geen beperking op deelnemers nie. Leerders kan reeds vanaf graad 1 deelneem. Ons neem elke jaar graag deel aan verskeie landloopbyeenkomste en kampioenskappe.