NETBAL

Aangesien sport en fisiese ontwikkeling as deel van opvoeding beskou word, vorm dit ‘n belangrike deel van L/S Secunda se leerderontwikkelingsprogram.

Ons netbalvisie vir L/S Secunda is: gebalanseerde opvoedkundige buitemuurse program waar die leerders leer om mededingend te wees en goeie sportmangees aan die dag te lê binne netbal, as sport.

Ons netbaldoelstellings is om d.m.v deelname aan netbal:

  • Gesonde sportmangees, kameraadskap en deursettingsvermoë te ontwikkel.
  • Potensiaal te ontgin en ontwikkel.
  • Leierskap te ontwikkel.
  • Gesonde lewenswyse aan te moedig.

Oefentye vind plaas op Dinsdae en Donderdae, soos gereël deur die netbalorganiseerder en afrigters. L/S Secunda poog om afrigters en skeidregters te bemagtig met die beste kwalifikasies deur hulle gereeld op kursusse te stuur. Netbaldogters en afrigters woon jaarliks ‘n netbaltoer by waartydens kwaliteitafrigting vir dogters sowel as afrigters aangebied word met verskeie oefenwedstryde.

By L/S Secunda streef ons daarna om elke netbaldogter soos ’n wenner te laat voel. Of jy nou vir die A/B/C span speel, jy is vir ons belangrik! Ons beloof om jou ten volle potensiaal te ontwikkel!

Netbalsterre en Proteaspelers word hier gebore!