POPLAPNETBAL

Ons hooffokus is dat elke poppie die sport geniet en n liefde daarvoor kweek.

Mini netbal gaan hoofsaaklik oor die aanleer van basiese balvaardighede, die verloop van die spel en hoe om as span saam te werk. Ons span het in 2016 uit 30 poppies bestaan, ons kies nie net 1 span nie. Elke poppie het die geleentheid gekry om aan n mini-netbaldag deel te neem. Tydens wedstryde word daar geen telling gehou nie, die belangrikste deel daarvan is dat elke poppie saamwerk in die span en dit ten volle moet geniet. 

Ons verwag nie prestasie nie, dit gaan bloot oor deelname. Aan die einde van die seisoen ontvang elke poppie n sertifikaat vir deelname aan mini-netbal. Elke netbalpoppie is n wenner en daarom is elke dogtertjie se beste vir ons uitstekend.