PUMAKI-RUGBY

Pumaki-rugby is ‘n ouergedrewe, buitemuurse aktiwiteit wat aangebied word by Laerskool Secunda.  Pumaki-rugby is die skool se amptelike rugby-aktwiteit vir Gr 0, 1 en 2 (0/6, 0/7 en 0/8)

Die vereenvoudigde spel fokus op deelname en genot. 

Doelwitte:

  • Om jong spelers aan rugby bloot te stel en ‘n liefde vir die sport te kweek,
  • Om basiese rugbyvaardighede te leer en vas te lê, bv balhantering,
  • Om kinders die geleentheid te gee om aan ‘n spansport deel te neem,
  • Om persoonlike groei en ontwikkeling aan te moedig, en
  • Om ouers te betrek by rugby, veral tov afrigting.

Gelyke geleentheid vir alle spelers word beklemtoon en spanne word gekies om alle spelers gelyke geleentheid te gee om te ontwikkel en speel.  Daar is geen A-of B-spanne nie, net kleure en ons probeer altyd om die spanne so uit te sit dat daar gelyke vaardighede in elke span is. 

‘n Inligtingsaand word in Februarie gehou.  Ons moedig alle ouers aan om dit by te woon. 

Wedstryde word op Saterdae gespeel volgens die “rip” reëls.  Velcro word op Swart broeke gewerk waaraan die “rips” vasgesit word, wat dan net deur die ander span se spelers afgetrek word.  Wedstrydbepalings vir die jaar sal by die eerste oefening bevestig word.

Dit is meeste van die tyd moeilik om te onderskei of die ouers of kinders dit die meeste geniet.   Ons is geseën by Laerskool Secunda met betrokke ouers en waardeer elke dag die ouers se opoffering om saam met hulle kinders ‘n nuwe vaardigheid aan te leer.  Ons wil ons kinders liefde vir rugby as ‘n sport leer, nie Springbokke maak op ‘n vroeë ouderdom nie. 

Kernbeginsels:  Hardloop, aangee, vang, ondersteun, druk ‘n drie en GENOT!